VVE

VVE staat voor Vroege Voorschoolse Educatie. Dit is een verzamelnaam voor het ondersteunen van de ontwikkeling van jonge kinderen, door middel van een bepaalde methode of een bepaald systeem. Kindercentrum Eigenwijs werkt met de methode ‘Piramide’. Deze methode heeft een doorgaande lijn met methoden die ze in op veel basisscholen gebruiken. Hierdoor heeft onze peuteropvang een goede aansluiting op de basisscholen

VVE-methode Piramide

Bij Peuteropvang Eigenwijs werken we met de VVE-methode Piramide, waarbij de ontwikkeling van de peuter centraal staat. Voor alle kinderen, dus ook voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben en de kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. De VVE-methode Piramide houdt in dat onze dag volgens een vaste structuur verloopt en we werken met thema’s. Kinderen leren de structuur van hun dagdeel herkennen en vinden daar houvast in. Ook de thema’s verlopen volgens een vaste volgorde. Het zijn blokken van vier weken. De eerste week oriënteren we ons op het thema. Wat hoort hier allemaal bij? De tweede week staat demonstreren centraal. In de derde week gaan we de kennis van de kinderen verbreden en in de laatste week staat het verdiepen van de kennis centraal.

Piramide werkt dus met verschillende thema’s, onder andere welkom op de peuteropvang, herfst, lente, kunst en familie. Ieder thema werkt aan verschillende ontwikkelingsgebieden, onder andere denkontwikkeling, motorische ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling komen aan bod. In deze folder kunt u meer lezen over Piramide.

Op de groep is het thema altijd terug te zien in de verschillende hoeken, in de liedjes die we zingen, de activiteiten die we ondernemen en de knutsels die we maken. Ook staat ieder thema een nieuw woordpakket centraal.

VVE-indicatie

Het kan zijn dat uw kind een VVE-indicatie heeft gekregen van het consultatiebureau. In dat geval heeft het consultatiebureau een achterstand opgemerkt, waarvoor extra ondersteuning van de peuteropvang nodig is. Voor kinderen met zo’n indicatie hebben we zogenaamde VVE-plekken. Peuters met een VVE-plek komen vier dagdelen per week en krijgen extra ondersteuning, om zo de achterstand zoveel mogelijk weg te werken. We gaan voor een zo goed mogelijke start op de basisschool.